TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

1. DEFINIȚII

Site – domeniul http://www.epilaredefinitivacluj.ro și subdomeniile acestuia

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul http://www.epilaredefinitivacluj.ro, indiferent de scopul urmărit

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi accesate/ vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv informațiile comunicate prin orice mijloc (electronic, telefonic) utilizatorului

2. ACCEPTAREA "TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR"

2.1. Accesul dumneavoastră și utilizarea site-ului nostru sunt supuse legilor și regulamentelor incidente în materie, “Termenilor și condițiilor” din prezentul document precum și oricăror alte condiții, clauze sau documente disponibile pe Site sau la care site-ul face trimitere.

2.2. Vă rugăm să citiți cu atenție “Termenii și condițiile” de utilizare a Site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți site-ul nostru. Dacă veți utiliza în continuare site-ul nostru, vom considera că ați acceptat “Termenii și condițiile”.

2.3. Vârsta legală pentru utilizarea acestui site este de minimum 18 ani. Dacă aveți însă peste 16 ani dar încă nu ați împlinit 18 ani, puteți folosi site-ul cu acordul părinților dumneavoastră sau a tutorelui legal care este de acord cu Termenii și Condițiile acestui site. Nicio persoană cu vârsta mai mică de 16 ani nu are voie sa folosească acest site.

3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

3.1. Materialele conținute și drepturile de proprietate intelectuală aferente publicate pe acest site aparțin sau se află sunt licența SC Accent Beauty SRL și sunt protejate de lege. Folosirea textelor și a informațiilor de pe acest website este permisă doar cu acordul scris al SC Accent Beauty SRL . Orice copie a documentelor, materialelor sau a informațiilor preluate de pe site fără acordulSC Accent Beauty SRL trebuie să includă înștiințarea de copyright.

3.2. Orice încălcare a acestor prevederi atrage răspunderea potrivit legii. Utilizarea textelor și a datelor în condițiile de mai sus nu permite folosirea designului și a layout-ului sau a imaginilor publicate pe website. Elemente singulare aflate pe acest website sunt protejate de dreptul de autor (i.e. copyright).

3.3. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui site pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri. Logo-urile, fonturile și alte mărci de serviciu (denumite colectiv „Mărci’’) ce apar pe acest website aparțin SC Accent Beauty SRL. Este interzisă folosirea sau folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document.

3.4 Nimic din ceea ce este conținut în acest website nu poate fi subînțeles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, o licență de folosire, marcă de înregistrare, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, toate acestea aparținând proprietarului acestui website.

3.5 Nici o parte din acest website nu poate fi reprodusă, retransmisă ori stocată pe un alt site sau printr-un alt sistem electronic de înregistrare.

4. IMAGINI PROVENIND DE LA TERȚI

4.1 Acest site conține imagini, în special sub forma unor fotografii, care se află în proprietatea unor terți. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres.

5. RISCURI

5.1 Accesarea site-ului de către un utilizator se face pe propria sa răspundere. Informațiile conținute pe acest site vă sunt oferite ’’ca atare’’, doar pentru scopurile dumneavoastră de informare, fără a oferi vreo garanție de orice fel. Aceste informații pot conține erori tipografice, iar informațiile pot fi modificate, reactualizate şi șterse fără înștiințare prealabilă.

5.2 SC Accent Beauty SRL își rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări conținutului website-ului.

5.3 Proprietarul acestui site nu garantează funcționarea neîntreruptă și lipsită de erori a site-ului și a serverelor, după cum nu este răspunzător de riscurile specifice utilizării site- urilor informatice (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune specifice Internetului și tehnologiilor digitale).

6. LINK-URI

6.1 SC Accent Beauty SRL nu oferă nicio descriere şi nicio garanţie de orice fel referitoare la orice alt site pe care puteţi alege să îl accesaţi prin prezentului site. Legăturile (link-urile) oferite de SC Accent Beauty SRL către astfel de site-uri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că SC Accent Beauty SRL aprobă conținutul acelor site-uri de web sau orice conţinut al acestora.

6.2 Vă rugam să verificați secțiunile referitoare la condițiile legale și politica de confidențialitate ale site-urilor aparținând proprietarului actualului website sau al unei terțe părți către care face trimitere prezentul website.

6.3 SC Accent Beauty SRL nu va fi în nicio situație responsabil față de nicio persoană pentru orice daune directe, indirecte sau alte tipuri de daune rezultate din accesarea acestui website ca, de exemplu, orice pierdere de profit, întreruperea afacerilor sau pierdere de date, chiar dacă partea nu este avertizată în mod expres asupra posibilității unor astfel de daune.

7. LEGEA APLICABILA. JURISDICȚIA

7.1. Utilizarea Site-ului, este guvernată de legislația română.

7.2. Eventualele litigii apărute intre SC Accent Beauty SRL și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești

competente din Municipiul Cluj-Napoca. 8. ACTUALIZARE TERMENI ȘI CONDIȚII

8.1 Prin utilizarea acestui site şi/ sau a serviciilor noastre, sunteți de acord “Termenii și condițiile”, în modalitatea descrisă în acest document.

8.2 Ne rezervăm dreptul de a modifica “Termenii și condițiile” la orice dată, fără a vă înștiința în prealabil și toate modificările vor intra în vigoare imediat după afișarea lor.

8.3 Dacă aducem modificări semnificative, vă vom înștiința în prezenta, prin e-mail sau printr-un anunț pe pagina noastră de pornire.

8.4 Vom actualiza numărul versiunii și data acestui document de fiecare dată când acesta este modificat.

Adresa

Str. Teodor Mihali nr. 2

Telefon programari

0744 799 058

Program lucru

l-v 10-18
s 10-14
© 2018 You... by Mirela Roman. Toate drepturile rezervate